Το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος» σας ενημερώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών σχετικά με την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19 αποφάσισε την αναβολή όλων των εκδηλώσεων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «Στόχος» συνεχίζεται κανονικά, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά (email) και τηλεφωνικά.

Η ασφάλεια των συμμετεχόντων, των εργαζομένων και των προσκεκλημένων αποτελεί προτεραιότητα του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος».

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.»

Το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος» σας ενημερώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών σχετικά με την εξάπλωση του Κορονοϊού αποφάσισε την αναβολή όλων των εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες έως Παρασκευή 03/04/2020 μετά και το Δελτίο Τύπου στις 08/03/2020 του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα «Ανακοίνωση νέων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» για αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

Η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «Στόχος» συνεχίζεται κανονικά, παρόλα αυτά παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά (email) και τηλεφωνικά για τον προγραμματισμό συνάντησης στον χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. «Στόχος» για την αποφυγή συγκέντρωσης πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο.

Η ασφάλεια των συμμετεχόντων, των εργαζομένων και των προσκεκλημένων αποτελεί προτεραιότητα του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ «Στόχος».

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.»

Οργανωμένη Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης “Στόχος” στα πλαίσια της Δράσης "Οργανωμένη σε ομάδες παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης" σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κέντρου εκδηλώσεις ενημέρωσης με τίτλο: "Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία" και συγκεκριμένα στις παρακάτω Ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
  • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.)