Οργανωμένη Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης “Στόχος” στα πλαίσια της Δράσης "Οργανωμένη σε ομάδες παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης" σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κέντρου εκδηλώσεις ενημέρωσης με τίτλο: "Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία" και συγκεκριμένα στις παρακάτω Ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
  • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο
  • Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.)

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος” σε συνεργασία με τον Δήμο Ωραιοκάστρου 

Διοργανώνουν και σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα:

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος”

Διοργανώνει και σας προσκαλεί σε Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: