Λογότυπο Ειδικής Γραμματείας

Η Ειδική Γραμματεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. για καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τις διάφορες Αρχές και Υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Επιμελητήρια, Περιφέρειες, κ.ά.), προχώρησε στη σύνταξη και αποστολή διευκρινιστικών εγγράφων. Για να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Καταχώρηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη των εργασιών τους Λήψη
  • Μη υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016 Λήψη
  • Χορήγηση αδειοδότησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε Αστικούς Συνεταιρισμούς ν. 1667/1986, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων ν. 4430/2016 Λήψη
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΤ-3

Αφιέρωμα της εκπομπής «Αντιδραστήριο» της ΕΡΤ-3 στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Στην εκπομπή παρουσιάζεται υλικό από την Ημερίδα με τίτλο: «Συνεργατικές επιχειρήσεις – Αλληλέγγυες δραστηριότητες – Μοντέλα αυτοοργάνωσης» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στις 12 Μαΐου 2019. Επίσης παρουσιάζεται και συνέντευξη του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κ. Ευάγγελου Νικολαΐδη.

Ομιλητές στην Ημερίδα ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τ. Κουράκης και Ν. Παρασκευόπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κ. Ευ. Νικολαΐδης. Συμμετείχαν και πήραν τον λόγο φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Θεσσαλονίκης.

Για να δείτε την εκπομπή πατήστε εδώ.

Διημερίδα για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των πολιτικών στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Διημερίδα Εργασίας για τα «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.» τα οποία έχουν ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.