Ημερίδα Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος

Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. 'ΣΤΟΧΟΣ' διοργανώνει Ημερίδα την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Δέλτα, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με θέμα: "Γνωριμία με το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. 'ΣΤΟΧΟΣ' - Εισαγωγή στη Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα".

Κατεβάστε την πρόσληση για την ημερίδα από εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατώντας εδώ.

Λογότυπο Ειδικής Γραμματείας

Για να δείτε και να κατεβάσετε την ανακοίνωση του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας πατήστε εδώ.

Λογότυπο Ειδικής Γραμματείας

Η Ειδική Γραμματεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. για καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τις διάφορες Αρχές και Υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Επιμελητήρια, Περιφέρειες, κ.ά.), προχώρησε στη σύνταξη και αποστολή διευκρινιστικών εγγράφων. Για να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Καταχώρηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη των εργασιών τους Λήψη
  • Μη υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016 Λήψη
  • Χορήγηση αδειοδότησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε Αστικούς Συνεταιρισμούς ν. 1667/1986, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων ν. 4430/2016 Λήψη