Σκοπός και αντικείμενο της προσκλησης: “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες”

Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα
που αφορούν:

α) στην κλιματική αλλαγή,
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την συνημμένη πρόσκληση

Πρόσκληση

Δείτε την ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα https://prasinotameio.gr/

Το σύνολο των Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., έντεκα (11) ανά την επικράτεια, συνδιοργανώνουν διαδικτυακή «Εβδομάδα Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας», από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου έως και το Σάββατο 3 Απριλίου 2021.

Έξι ημέρες με επικοινωνία, θεματικά εργαστήρια αλλά και παρουσιάσεις εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. από όλη τη χώρα.

Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ζώνες:

(Α) Πρωί: Άμεση επικοινωνία με τα στελέχη των Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. (on line)

(Β) Μεσημέρι: Θεματικά εργαστήρια που καλύπτουν ουσιώδη ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο.

(Γ) Απόγευμα: «Καλές Πρακτικές» φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ανά τομέα δραστηριότητας

Την τελευταία ημέρα, Σάββατο, θα γίνει παρουσίαση της κοινής Έκθεσης Αποτελεσμάτων των 11 Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.  και  θα συζητηθούν «Οι Δημόσιες Πολιτικές στο χώρο της Κ.ΑΛ.Ο.».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα


Για να δείτε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

σχετικά με τη “διαδικασία αλλαγής σύνθεσης μελών”

πατήστε εδώ.

https://kalo.gov.gr