Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. αποτυπώσαμε από κοινού την 20μηνη λειτουργία του προγράμματος και σας παρουσιάζουμε ποια και τί είναι τα Κέντρα Στήριξης, ποιοί είναι οι φορείς που τα υλοποίούν και τί πετύχαμε όλο αυτό το διάστημα. 

 

Για να δείτε τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Έκθεσης πατήστε εδώ  

Για να δείτε όλη την Έκθεση Αποτελεσμάτων 2019-2020 πατήστε εδώ