Λογότυπο Ειδικής Γραμματείας

Η Ειδική Γραμματεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. για καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τις διάφορες Αρχές και Υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Επιμελητήρια, Περιφέρειες, κ.ά.), προχώρησε στη σύνταξη και αποστολή διευκρινιστικών εγγράφων. Για να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Καταχώρηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη των εργασιών τους Λήψη
  • Μη υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016 Λήψη
  • Χορήγηση αδειοδότησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε Αστικούς Συνεταιρισμούς ν. 1667/1986, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων ν. 4430/2016 Λήψη