Κατεβάστε και ενημερωθείτε από το επιλεγμένο υλικό μας
Τίτλος Περιγραφή Λήψη
Φυλλάδιο Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Γενικής και Συνοπτικής Πληροφόρησης Λήψη
Πρόσκληση Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Λήψη 
Απόφαση Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης Προβολή
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επισκευθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προβολή  
Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. Επισκευθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Προβολή
Ν 4430/2016 Ν. 4430/2016 Κ.ΑΛ.Ο. (κωδικοποιημένος) Προβολή
61621/Δ5.2643 ΥΑ για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου (κωδικοποιημένη) Προβολή
Πρότυπο Καταστατικό Πρότυπο Καταστατικό Ένταξης Ειδικών Ομάδων Λήψη
Πρότυπο Καταστατικό Πρότυπο Καταστατικό Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων Λήψη
Πρότυπο Καταστατικό Πρότυπο Καταστατικό Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Λήψη
Πρότυπο Καταστατικό Πρότυπο Καταστατικό Συνεταιρισμός Εργαζομένων Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση Μη Συμμετοχής σε Άλλη ΚΟΙΝΣΕΠ Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση Μη Συμμετοχής σε Άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων Λήψη 
Αίτηση A8 Αίτηση Υποβολής Καταστατικού σε Φυσική Μορφή Λήψη 
Υποδειγματα Πρακτικών για συνεδριάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (Κοιν.Σ.Επ.) Προβολή 
Υποδειγματα Πρακτικών για συνεδριάσεις Γενικών Συνελέυσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (Συν.Εργ.) Προβολή
Έκθεση Έκθεση Αποτελεσμάτων 2019-2020 (20 μήνες Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.) Προβολή