Κατεβάστε και ενημερωθείτε από το επιλεγμένο υλικό μας
Τίτλος Περιγραφή Λήψη
Φυλλάδιο Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Γενικής και Συνοπτικής Πληροφόρησης Λήψη
Πρόσκληση Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Λήψη 
Απόφαση Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης Προβολή
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επισκευθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προβολή  
Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. Επισκευθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Προβολή