Καλωσήρθατε στο Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος!

Η σύσταση και η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αθανάσιου Ηλιόπουλου και θέμα: Τροποποίηση-συμπλήρωση και κατάρτιση οριστικού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου Απορριφθεισών πράξεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η ΚοινΣΕπ «Στόχος» αναδείχθηκε δικαιούχος της εν λόγω δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», Τύπο δράσεων: «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο», Οικονομική Δραστηριότητα Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, παροχή κοινωνικών και ατομικών υπηρεσιών και εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), μέσω Κέντρων Στήριξης που λειτουργούν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» είναι η 11η Απριλίου του 2019 και η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης ανέρχεται σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου. Λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08.30 ως 16.30.

Στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» παρέχονται:

  • Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών)

Νέα - Ανακοινώσεις

Διαδικτυακή δράση με θέμα: «CAFsocial: (Αυτο) αξιολογώντας την οργάνωση των επιχειρήσεων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» από το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Χανίων14-10-2021

  Διαδικτυακή δράση με θέμα:«CAFsocial: (Αυτο) αξιολογώντας την οργάνωση των επιχειρήσεων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» ...

Εγκαίνια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ευάλωτων Ομάδων 'Φυσικά Όνειρα'05-10-2021

  Εγκαίνια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ευάλωτων Ομάδων 'Φυσικά Όνειρα'

Δίπλα στο Μοδιάνο: Ο πολύχρωμος πολυχώρος όπου σε εξυπηρετούν κωφά παιδιά28-07-2021

  Δίπλα στο Μοδιάνο: Ο πολύχρωμος πολυχώρος όπου σε εξυπηρετούν κωφά παιδιά

Εκδήλωση Ενημέρωσης του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. "Στόχος" σε Συνεργασία με τον Δήμο Δέλτα στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με παράρτημα Ρομά14-07-2021

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος” σε συνεργασία με τον Δήμο...

20 Μήνες Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο - Έκθεση Αποτελεσμάτων 2019 & 202014-07-2021

  Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. αποτυπώσαμε από κοινού την 20μηνη λειτουργία του προγράμματος και σας...

14ο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: «H Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στον τομέα της Ανακύκλωσης»30-06-2021

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος” Διοργανώνει και σας...

ΕΣΠΑ 2014-2020

Back to top